Skeln mellem en forsyningsfunktion og en forsyningskurve. Hvad er forskellen mellem en ændring i den leverede mængde og en forskydning i forsyningskurven?


Svar 1:

Forsyningsfunktion viser forholdet mellem leveret mængde og alle de faktorer, der påvirker udbuddet, som prisen på varen, inputpriser, teknologi, regeringens politik, producentforventninger osv. Mens forsyningskurven relaterer mængden, der leveres specifikt til prisen på varen. Generelt er det skrånende opad.

Ændring i den leverede mængde af en vare er w.r.t. til sin egen pris, mens skift i forsyningskurve skyldes andre faktorer end prisen på den pågældende vare.