Fluidmekanik: Hvad er forskellen mellem damptryk og mætningstryk?


Svar 1:

Damptryk

Mætningstryk.

let at forstå.

Damptryk

tryk

vopour

ved en bestemt temperatur (f.eks. T).

Mætningstryk

til en temperatur kaldet mættet temperatur (sig T0)

lige med

atmosfærisk

røde linje

ignorere alle andre linjer

T

T

T0 (

Mættet tryk.

damptryk

mættet temp

mættet tryk


Svar 2:
I meteorologi bruges udtrykket damptryk til at betyde det partielle tryk af vanddamp i atmosfæren, selvom det ikke er i ligevægt, [14], og ligevægtsdamptrykket er angivet på anden måde. Meteorologer bruger også udtrykket mætningsdamp for at henvise til ligevægtsdamptrykket af vand eller saltvand over en plan overflade for at skelne det fra ligevægtsdamptrykket, der tager højde for formen og størrelsen af ​​vanddråber og partikler i atmosfæren. [ 15]

Svar 3:

Begge er ens, men den måde, vi definerer disse to på, er forskellige. for eksempel damptryk: - i ligevægtsforhold mellem væske og deres damp, trykket, der udøves af damp på overfladen af ​​væske eller beholder.

Mætningstryk: -det er trykket lige under hvilket vand begyndte at fordampe.

Numerisk værdi vil være næsten den samme.