Fransk (sprog): Hvad er forskellen mellem "Que il ya ...?", "Er der ...?" og "Er det ...?"?


Svar 1:

"Qu'il y a ...?" = at der er. Det er en underordnet klausul. Forud for noget som "Je sais" (det ved jeg), "Je pense" (tror jeg) osv., Men ikke en "subjunctiv trigger."

"Er der ...?" = er / er der? Selvom mere almindeligt er "Er der?"

"Est-ce que ...?" er bare en markør, der bruges til at starte et spørgsmål