Hvordan vil du forklare forskellen mellem pengemarkedet og kapitalmarkederne? Hvilken type finansielle instrumenter handles med hver? Hvilket marked betragtes som mere ustabilt?


Svar 1:

Kapitalmarkeder henviser til den branche, hvor man søger penge gennem kapitaludvidelse og handel forekommer. Pengemarked er en betegnelse, der gives til en gensidig fond, hvis bestanddele kan være en kombination af kontanter, fast indkomst, obligationer og instrumenter med lav volatilitet (såsom sikkerhedsstillede værdipapirer). De to kan ikke sammenlignes som sådan, fordi de er to meget forskellige emner.