Kulbrinter: Hvad er forskellen mellem "tautomerisme" og "resonans"?


Svar 1:

Tautomerisme er en speciel type isomerisme, hvor forskellige strukturelle arrangementer udgør for det samme stof. Resonans er på den anden side en hypotetisk repræsentation af et molekyle, der opfordres til den delokaliserede natur af det pi-elektrononsystem, som det besidder.

I tautomerisme findes de strukturelle former med forskellige funktionelle grupper, og de er også interkonvertible. Dette lettes ved en delvis molekylær omarrangement, sædvanligvis ved migrering af et hydrogenatom inden i molekylet, som i tilfældet med acetoeddikesyreester.

Resonans er en omtrentlig måde at beskrive et molekyle eller ion ved flere strukturer, når det ikke kan præsenteres nøjagtigt med en enkelt konventionel Lewis-formel. Ingen af ​​de to resonansstrukturer af benzen har nogen reel eksistens i en prøve af benzen. Dette er fastlagt af det faktum, at i benzen, bemærkelsesværdigt, alle de seks carbon-carbonbindinger er identiske i længden. Og det egentlige molekyle antages derfor at være et aggregat eller mellemprodukt mellem de to strukturer. I resonans overlades visualiseringen af ​​den aktuelle struktur således til studerendes frugtbare fantasi.