Hvad er forskellen mellem periodisering og realisering i regnskab?


Svar 1:

Ved regnskabsmæssig periodisering forstås at anerkende en begivenhed / transaktion i årsregnskabet, der indebærer overførsel af værdi mellem to parter, uanset om virksomheden straks har modtaget kontant eller ej for den pågældende begivenhed. En begivenhed medfører en ændring i enten aktiver, passiver eller egenkapital i balancen.

På den anden side betyder realisering at modtage de faktiske kontanter til transaktionen.

Så i periodiseringssystemet kan eller måske kontanter ikke modtages af virksomheden, men på realisationstidspunktet skal der modtages kontanter, eller begivenheden skal konverteres til kontanter for den endelige afvikling af transaktionen.