Hvad er forskellen mellem økonomisk kapital og risikovillig kapital i bankterminologi?


Svar 1:

Økonomisk kapital defineres som det beløb, en finansiel finans skal have for at dække risikoen på deres bøger. Så i denne forstand er de to udtryk sammenhængende. Men der er andre typer af risiko, som finansielle organisationer antager: Kreditrisiko, modpartsrisiko, likviditetsrisiko, volatilitetsrisiko, operationel risiko osv. Fra en risikostyrers synspunkt er alle disse risici tilsammen firmaets risikokapital. Det er, hvor forskellen ligger.