På russisk, hvad er forskellen mellem помнить og вспоминать?


Svar 1:

помнить betyder at huske og вспоминать er at genkalde en hukommelse. Der er ikke nogen anden måde at forklare det på.

Помнить er bare "at huske" i forstand for at huske, at bevare (i hukommelsen), så det er ikke bindende nogen tidsmæssig kontekst.

Tættest på at udelukke er "at huske", "at huske". Så det er noget ved at have noget i tankerne igen.

Sammenligne:

  • Maria husker arbejdet. (Maria husker altid altid jobbet). Maria huskede jobbet. ([Pludselig] Maria huskede jobbet).