Er der forskel mellem teologi og apologetik?


Svar 1:

For mig er der ikke meget forskel. Jeg synes, de typer spørgsmål, der opstår, er lidt forskellige, selvom der bestemt er overlapning.

Jeg vil foreslå, at der er fire centrale områder, hvor du kan tegne, hvad der måske er mindre sondringer - men måske har store konsekvenser:

  1. Typer af sprog Sprog (se også publikum) (ting-jargon og sprogligt) Målgruppe (både hvad angår hvor de er i livet, deres forståelse af Bibelen og bibeltolkningen og overordnede værdier) Begrundelse (inklusive hvad der tæller som bevis)

For at være lidt mere specifik:

Teologi er mest henvendt til kirkeledere og medlemmer. Christian apologetics er rettet til udenforstående og medlemmer i en eller anden forstand. Selvom jeg formoder, at du kunne sige alle tre.

Jeg tror, ​​apologetik har en tendens til at være mere rationalistisk. I det mindste er det typisk. Dette ændrer sig massivt i denne generation og det til det bedre.

Det er vigtigt at anerkende kunsten som en kilde til undskyldende indsigt (fiktion, litteratur, historie, lignelse, film, sang, poesi og kunst af enhver art).

Jeg tror også, det er muligt at være en artikel eller en bog, som begge er. Jeg har lyst til, at boolske operatører eller et boolesk diagram ville være udfordrende at tegne med en nøjagtighed. Men igen vil jeg bestemt udtrykke disse fire forskelle.


Svar 2:

Ja der er. Dette er et godt spørgsmål, tak for at have stillet det! Mange mennesker forstår enten ikke, at der er en forskel mellem de to, eller de bliver forvirrede over dem.

Teologi: Undersøger egenskaber, evner, karakter, åbenbaring og Guds natur.

* “Den kristne teologis Gud er OT-Gud, Jesu Kristi Fader, og ordet er det guddommelige ord, der blev kød i Jesus Kristus. Jesus er, som det vidnes i Hellig Skrift, åbenbaringen af ​​alle Guds måder og arbejder med menneskeheden. Den kristne teologi handler derfor ikke om menneskelige ord og tanker om en gud, men med alle Guds kreative og forløsende måder og arbejder med menneskeheden i Jesus Kristus. ”(Bromiley, Geoffrey W., red. The International Standard Bible Encyclopedia, Revised . Wm. B. Eerdmans, 1979–1988.) ”*

* Christian Research Ministries

Apologetik: forsvarer og krænkende den kristne tro, læren og bibelen mod dens kritikere og modstandere.

1 Peter 3:15 "Men hellig Kristus som Herre i dine hjerter, idet du altid er klar til at forsvare enhver, der beder dig om at redegøre for det håb, der er i dig, dog med mildhed og ærbødighed."


Svar 3:

Ja der er. Dette er et godt spørgsmål, tak for at have stillet det! Mange mennesker forstår enten ikke, at der er en forskel mellem de to, eller de bliver forvirrede over dem.

Teologi: Undersøger egenskaber, evner, karakter, åbenbaring og Guds natur.

* “Den kristne teologis Gud er OT-Gud, Jesu Kristi Fader, og ordet er det guddommelige ord, der blev kød i Jesus Kristus. Jesus er, som det vidnes i Hellig Skrift, åbenbaringen af ​​alle Guds måder og arbejder med menneskeheden. Den kristne teologi handler derfor ikke om menneskelige ord og tanker om en gud, men med alle Guds kreative og forløsende måder og arbejder med menneskeheden i Jesus Kristus. ”(Bromiley, Geoffrey W., red. The International Standard Bible Encyclopedia, Revised . Wm. B. Eerdmans, 1979–1988.) ”*

* Christian Research Ministries

Apologetik: forsvarer og krænkende den kristne tro, læren og bibelen mod dens kritikere og modstandere.

1 Peter 3:15 "Men hellig Kristus som Herre i dine hjerter, idet du altid er klar til at forsvare enhver, der beder dig om at redegøre for det håb, der er i dig, dog med mildhed og ærbødighed."