Er der nogen forskel mellem CFD og ANSYS?


Svar 1:

ANSYS er navnet på softwarepakken, hvor ANSYS Fluent er en under-software.

CFD står for "Computational Fluid Dynamics", Dette emne dækker implementering af forskellige numeriske metoder til at løse forskellige komplekse problemer ved hjælp af algoritmer.

I ANSYS Fluent løses løsningen ud fra principperne for numeriske metoder, de regulerende ligninger, algoritmer osv. Tværtimod kan du sige ANSYS Fluent er et program, der er en CFD-applikationssoftware. Da CFD-problemer tager meget tid (år) for at blive løst ved håndberegninger.