Er der nogen forskel mellem plastik og uelastiske materialer?


Svar 1:

Plastmateriale udsættes efter belastning forbi deres respektive udbyttepoint, dvs. forlængelse, der fortsætter, selv når belastningsstigningen stopper. Nogle materialer vil have en lille styrkeforøgelse, før der pludselig opstår brud.

Uelastiske materialer vil ikke opleve nogen forlængelse eller nedbøjning, og op til dens ultimative styrke er nået, vil bare sprænge pludselig normalt ved forskydning