Er der nogen forskel mellem derfor og derfor?


Svar 1:

Derfor kontra derfor

Derfor betyder det derfor eller derfor. Det er et adverb, der ofte bruges som et konjunktivt adverb eller sætningskonnektor. Sjældent bruges derfor som navneord til at betyde en inferens.

Derfor er en arkaisk form betydning for det pågældende objekt eller formål i bytte for dette eller det eller det. Oftest brugt formelt eller i juridiske dokumenter er der derfor et adverb og er relateret til adverbene deraf, hvilket betyder det, derefter, hvilket betyder efter det, og deri, der betyder derinde. Brugen af ​​ordet derpå toppede i ca. 1915 og er konstant faldet, indtil det nu næsten udelukkende anvendes i formelle eller juridiske dokumenter.


Svar 2:

Ja der er. Selvom de begge har den samme etymologiske rod, er (mellemengelsk) derfor ældre, fordi de derfor er afledt af det (engang omkring 1800 e.Kr.). Derfor betyder simpelthen 'for det' eller 'på grund af det' eller 'for dette' eller 'for det', hvorimod det derfor betyder 'som en konsekvens', 'på grund af hvilket', 'deraf' osv. En logisk inferens oprettes ved brug derfor.

Kontoret ønsker at se transaktionen. Et dokument med det samme skal indsendes hertil inden 10. august 2017.

Jeg har en sort bælte grad i Muai Thai; derfor kan jeg slå dig let.

Jeg vil ikke sige, at det er arkaisk. Det er meget i brug, når du skriver juridiske dokumenter.