Er der nogen væsentlig forskel mellem den kulturelle marxistiske sammensværgelse og Jordan Petersons teorier om "post-moderne-neo-marxister"?


Svar 1:

Jeg tror, ​​at der ikke er nogen kulturel marxistisk sammensværgelse, men en samlet front af forskellige kræfter, hvor i universitets- og mediefronten kulturel marxist er den førende ånd. De kan til sidst signalere en fjende, og de kan konforme en allomfattende hær af bevidste militanter og ubevidste allierede imod den.

Den forenede front er et amalgam af medrejsende, uskyldige af forskellig art, aggregerede mennesker og de politiske militanter, der ideologiseres i de kulturelle marxismes grundlæggende i deres forskellige grene og menneskehedsdiscipliner.

Jeg tror, ​​at kulturel marxisme og hvad Jordan Peterson kalder postmoderne-neo-marxisme er den samme ting. De er den formelle og uformelle alliance mellem den amerikanske nye venstreside (ledet af tanken om Marcuse) og den strukturistisk-post-strukturalistiske filosofiske skole i Frankrig (Althusser, Foucault, Deleuze, Derrida ...).

Den post-moderne bevægelse er en gren af ​​den strukturalistiske skole, der er modernitetens “ateist” (identificeret som kommunisme, der var for dem den virkelige politik, revolutionens politik), der i sidste ende kan blive hos troende, når den gamle sag fornyes dens styrke i kampen mod nye fjender.