Værdier og principper: Er der forskel mellem adfærd og adfærd?


Svar 1:

-Fejlere er de demonstrerede handlinger, og adfærd er forholdet mellem handlinger og normer.

- Frelser er bevis på, at en person er i stand til at udføre en handling. Adfærd er en vurdering af sammenhængen mellem en adfærd og de gældende normer.

- Overvej en adfærd i forskellige miljøer med forskellige normer. Den samme opførsel, der betragtes som normal (god opførsel) i en omstændighed, kan være upassende (dårlig opførsel) i en anden omstændighed.

-Behavior siger lidt om evnen hos den person, der demonstrerer denne handling til at forstå og handle inden for retningslinjerne for et bestemt sæt normer. Opførsel på den anden side kan afsløre, hvor godt nogen forstår og reagerer på stimuli inden for normer.