Hvad er nogle lette måder at huske forskellen på middelværdien, medianen og tilstanden på?


Svar 1:

Middelværdi er altid kendt som gennemsnittet af de givne tal.

Du tilføjer, så deler du dig.

Mode er den mest almindelige af numrene.

Denne funktion er den, der har mest.

Median beregnes ved at arrangere numrene i rækkefølge og finde det midterste antal. Hvis der er et jævnt antal givne tal, skal du tage de to midterste tal og summe for at få gennemsnittet.

Medianen er midten