Hvad er forskellen mellem basebandsignal og bæresignal?


Svar 1:

Et basebandsignal er et, der har spektrum fra 0 Hz til nogle fc Hz, hvor fc er afskæringsfrekvensen (nødvendigt for at have spektrum omkring 0Hz for at kvalificere sig til basebåndssignaler), hvorimod et bæresignal (typisk sinusformet, i nogle digitale skema pulser er bruges også) er en, der ikke har en sådan begrænsning af spektret, det kan have ethvert vilkårligt spektrum, forudsat at det tjener formålet, transmission eller kommunikation, godt.

Et eksempel vil gøre dette mere klart: Antag, at du har et talesignal, og det er typisk fra 20 Hz - 20 kHz, så dette er et basebåndssignal, og nu vil du sende det, bestemt kan du ikke sende stemmesignalet direkte, så tag en bærefrekvens med meget høj frekvens ~ Mhz og modulere det med talesignal og derefter sende det; taler i frekvensdomæne et basisbåndssignal, der dækkede 20Hz -20kHz nu dækker (fo-20kHz til fo + 20kHz), hvor fo er bærerfrekvensen.


Svar 2:

Basebandsignalet er det signal, du vil transmittere, siger en sang, typisk mellem 10 og 20 kHz.

Bæreren er et højfrekvenssignal, der bruges til mere effektiv transmission. Det er typisk i Mhz-området.

Eksempel: y (t) = f (t) cos (

wctw_c t

)

f (t) er basisbåndet og cos () er bæreren