Hvad er forskellen mellem socialisme i Rusland og kommunisme i Kina?


Svar 1:

Rusland var i stand til at have et eller andet grundlag af et proletariat og et spirende industrisystem, hvilket gjorde det muligt for et bonde-proletært samarbejde. Tværtimod havde Kina næsten ingen industriel kapacitet. Det tidlige kommunistparti i Kina holdt sig tæt på den russiske politiske filosofi. Mao Zedong, et stiftende medlem af det kinesiske kommunistparti, var imidlertid uenig i begrebet arbejderrevolution i Kina af de ovennævnte grunde. Førstnævnte foreslog også sameksistens med kapitalismen, mens sidstnævnte nægtede denne opfattelse og forblev aggressiv over for USA som dens imperialistiske fjende. Disse forskelle førte til den kinesisk-sovjetiske opdeling i 1960'erne. I Kina lancerede Mao Zedong den kulturelle revolution (1966–76) for at forhindre udviklingen af ​​russisk-bureaukratisk kommunisme i USSR. Disse forskelle er selvfølgelig trivielle i hjertet, men var nok til at føre til en grænsekonflikt og en debat om, hvem der fører global kommunisme, som i sidste ende fører til splittelsen


Svar 2:

Der er en stor fejl i dette spørgsmål. Socialisme og kommunisme to forskellige ideologier. Næsten alle regeringer i dag er socialisme. Socialismen siger, at regeringen leverer en form for sikkerhedsnet eller støtte til folket.

Kommunisme er en regeringsform, hvor alt tilhører folket.

Både Kina og Rusland er ikke længere kommunistiske. Begge af dem er kapitalistiske nationer.