Hvad er forskellen mellem stabil tilstand, ensartethed og ligevægt?


Svar 1:

Steady-tilstand henvises til flow (åbne) systemer, hvor noget kommer ind og går ud af systemet. Hvis du observerer systemet på et hvilket som helst tidspunkt, forbliver det det samme med hensyn til variabler som koncentration, temperatur og hastighed på det tidspunkt. Men der kan til enhver tid være variation fra punkt til punkt i systemet.

Ensartethed refererer til systemets tilstand, hvor forhold som koncentration, temperatur og hastighed i hele systemer er ens på ethvert tidspunkt. De kan variere med tiden, men forbliver de samme overalt hele tiden. Ensartede systemer kan være i stabil tilstand, hvis disse forhold forbliver konstante over tid, ellers er det ensartede, men ustabile system.

Ligevægt er et termodynamisk koncept og fortæller os, om systemet vil ændre sig (udvikle sig) med tiden. Hvis systemet har nået balance, stopper det med at ændre sig med tiden. For eksempel, hvis vi udtager en lille prøve fra vores ensartede stabile system (eller fra ethvert system) og opbevarer den i et bægerglas (sige) og observerer det over længere tid. Hvis det ændrer sig med tiden, var systemet ikke i balance. Hvis det ikke gør det, var systemet i balance. Denne ligevægtstilstand kan kun ændres, hvis vi ændrer de termodynamiske variabler som temperatur, tryk eller koncentration. Det afhænger ikke af variabler som strømningshastighed (ved ind- og udløb for de systemer, der er omtalt ovenfor).