Hvad er forskellen mellem vægtfylde og specifik vægt?


Svar 1:

Densitet defineres som masse perunit volumen; den har SI-enheden kg. m-3 og er en absolut mængde. Specifik tyngdekraft er forholdet mellem materialets densitet og vandtemperaturen ved 4 ° C (hvor det er mest tæt og antages at have værdien (*) 999.974 kg. m-3) og er derfor en relativ mængde uden enheder.Aug 9, 2007


Svar 2:

Densitet er mængden af ​​masse i et givet volumen, mens den specifikke vægt er forholdet mellem tætheden af ​​et materiale og et specifikt referencemateriale. Normalt når vi bruger specifikke vægte, sammenligner vi materialetætheden med vand. Hvilket i bund og grund bare ville gøre objektets specifikke vægt den samme som dens egen densitet.