Hvad foregår der? Hvad er forskellen mellem en afhandling og en afhandling?


Svar 1:

Normalt er en procedure forkortelse af "Conference Proceedings", som er en samling papirer fra en konference. I gamle dage blev de muligvis bundet i en bog og udgivet, og hvis konferencen blev afholdt flere år, kunne der være flere bind af Proceedings. I dag sker det ofte bare elektronisk eller opnås i noget som IEEE Explore, eller nogle konferencer har deres eget arkiv, der måske eller måske ikke er krydshenvist med en citeringsindekseringstjeneste.

Fra et akademisk CV (CV) synspunkt på nogle områder, der forløber som mindre værdsat end traditionelle tidsskriftspublikationer, da peer review betragtes som mindre strenge. På nogle få felter er proceduren meget værdsat, da konferencer er den hurtigste måde at sprede den nye idé eller information omkring.

Speciale og afhandling bruges ofte om hverandre i samtale og henviser til det skriftlige dokument, som en ph.d.- eller kandidatstuderende producerer og forsvarer mundtligt for et udvalg. Hvis det skriftlige dokument og mundtlige forsvar godkendes, tildeles den studerende graden.

Teknisk set er ”tesen” den idé eller hypotese, der forsvares, og afhandlingen er det skriftlige dokument. Den studerende foreslår ideen ”Tese” og fremsætter et argument for, hvorfor det er sandt. Oprindelsen til udtrykket går sandsynligvis tilbage til universiteternes oprindelse og har rødder i filosofi og retorik. Så vi har stadig grader som doktor i filosofi (ph.d.), selvom det er en hård videnskab eller matematik.