Hvad er den grundlæggende forskel mellem normale elektroniske enheder og strømforsyningsenheder?


Svar 1:

Normale elektroniske enheder er tranistorer, f.eks. BC 547, BC 107, BC 557 osv., Modstande med lave effektværdier (0,5 W), kondensatorer og få andre ting.

Under kategorien elektriske elektriske enheder kommer tyristorer, effektdioder, effekttransistorer, MOSFETS-strøm, IGBT (isoleret gate bipolær kryds transistor), TRIAC og meget mere.

De kredsløbskomponenter, vi bruger til vores enkle elektroniske kredsløb, er simpelthen de normale elektroniske enheder. I industrier er enheder med normal effektangivelse ikke tilstrækkelige. Derfor tænder vi på elektroniske enheder.

Elektroniske strømforsyninger adskiller sig fra de normale fra deres konstruktion i sig selv. Strukturen af ​​en normal diode er et simpelt pn-kryds, hvorimod strukturen af ​​en kraftdiode adskiller sig fra dette.

Strukturen af ​​en normal diode er angivet nedenfor.

Dette er strukturen i en kraftdiode.

Skifteladeren for normal diode og effektdioder er også forskellige. Effektdioderne har højere skifteegenskaber end normale dioder. N-regionen er gjort stor til at acceptere udtømmelsesregionen.

Tilsvarende er tilfældet med magttransistorer og normale transistorer. Hver elektrisk elektrisk enhed er i stand til at modstå højere ampere- og spændingsvurderinger end normale enheder og har højere skiftegenskaber end normale.

Ved at skifte karakteristika giver vi lys for tid, slukket tid, som inkluderer stigningstid, faldtid osv. På enheden.