Hvad er den bedste måde at beskrive forskellen mellem "Past Perfect" og "Past Perfect Continuous" på engelsk?


Svar 1:

Past perfect er en dobbelt fortid:

Jeg havde svømmet mange gange i havet, før jeg så hajen.

Past Perfect Continuous er en tidligere begivenhed med en fortsat handling:

Jeg havde svømt i lang tid, før jeg så hajen.

Jeg vil gerne tilføje: få engelske mennesker ved svaret på dette. De, der kender det, har undervist engelsk til ikke-indfødte, så de har lært de 'regler' og den grammatiske struktur, som britiske folk ikke undervises i på skolen. I skolen kunne briterne have lært elementerne i grammatisk struktur: substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, konjunktion, bestemt / ubestemt artikel osv. Men sjældent noget ud over det. Latin, fransk og tysk, hvis disse studeres i skolen, vil have givet briterne en forståelse af deres eget sprog. Men vi undervises ikke i engelsk på den måde, som udlændinge undervises i engelsk på og ved ikke navnene på disse tidspunkter, medmindre vi har undervist i engelsk som fremmedsprog.


Svar 2:

Past Perfect - Når handlingen er afsluttet i fortiden -

ex. Han havde spist æg. (forklaring - Der var tre egga, og han spiste dem alle).

Past Perfect Continuous: Når handlinger i fortiden er afsluttet, men stadig foregår. - eks. Han havde spist æg. (Han havde givet tre æg. Han spiste dem alle. Han spiser stadig andre æg.)