Hvad er Crompton-effekten, og hvad er forskellen mellem den fotoelektriske effekt og Crompton-effekten?


Svar 1:

Overbevisende bevis for, at lys består af partikler (fotoner), og at fotoner har fart, kan ses, når en foton med energi hf kolliderer med et stationært elektron. Noget af energien og momentumet overføres til elektronet (dette er kendt som Compton-effekten), men både energi og momentum bevares i denne elastiske kollision. Efter kollisionen har fotonet energi hf, og elektronet har erhvervet en kinetisk energi K

Energibesparelse: hf = hf '+ K


Svar 2:

Nå, Compton-effekten er en stigning i bølgelængden i røntgenstråler og gammastråler, når de er spredt (promulgering af bølgefronten ved lavere energitetthed på grund af lavere organisering). Den fotoelektriske virkning er, når frie elektroner udsendes med en foton efter at have ramt en genstand.

Den førstnævnte er forårsaget af spredning af højenergistråling, den senere er forårsaget af interaktion mellem frie elektroner og fotoner.

De er gensidigt eksklusive, men begge effekter kan opleves ved fotoner, der rejser som røntgenstråler eller gammastråler.