Hvad er forskellen mellem 2D- og 3D-strukturer i strukturanalyse?


Svar 1:

2D og 3D henviser til de faktiske dimensioner i en computer-arbejdsområde. 2D er "flad" ved hjælp af de vandrette og lodrette dimensioner (X og Y), billedet har kun to dimensioner, og hvis det drejes til siden, bliver det en linje. 3D tilføjer dybdedimension (Z). Denne tredje dimension tillader rotation og visualisering fra flere perspektiver. Grundlæggende er det forskellen mellem et foto og en skulptur.

Besøg 3d-rendering | 3d-renderingstjenester | 3d-visualisering-3d-team for flere spørgsmål