Hvad er forskellen mellem et bassin og en dal?


Svar 1:

Et bassin, som er semantisk formet som et bassin, er generelt en større, bredere depression på jordoverfladen.

Bassinet giver mulighed for, at floderne falder ned i det. Det omslutter floderne og dets sideelver.

Det er det sted, hvor vandet samler sig, strømmer ind og strømmer ud, det betyder, at det har et indstrømning såvel som udstrømning, en udstrømning, der er mod havet.

Et bassin er et regionalt træk, der kan omfatte flere politiske enheder.

Et bassin, hvis det er en vandløbsopdel, er flodens afvandingsområde med alle dens sideelver inden for sig.

Et bassin adskilles fra et andet bassin ved aa vandopdeling, ikke vandskille, og det kan omfatte mange dale af dens sideelvende vandløb.

I modsætning hertil ses en dal normalt som et smallere, dybere område mellem to højland, det er normalt en dyb kanal til sidst omgivet af bakker eller bjerge.

Dalen er for det meste lukket i modsætning til håndvask, der kan være mere åben.

Ordet bassin bruges næsten normalt i forhold til rækkevidde, såsom bassin og rækkevidde af topografi, der synes at være mest forbundet med USA, mens dale bruges med Ridge såsom Ridge og dal type topografi