Hvad er forskellen mellem en kedelinspektør og en kedelfærdighedsingeniør?


Svar 1:

En kedelkompetenceingeniør er en BOE (kedeldriftingeniør) -eksamen, der er bestået. En gang gennem færdighedsingeniøren er autoriseret til at betjene en kedel. Hele ansvaret for sikker og problemfri kedelbetjening hviler på hans skulder. Færdighedscertificering er også et lovkrav for virksomheder, der har kedler, som er obligatoriske at opfylde.

En inspektør er på den anden side en nomineret af en regering udpeget til at bekræfte, at kedlen, der drives, er i overensstemmelse med de lovbestemte krav, der er fastsat, og at det er risikofri at betjene dem. En kedelinspektør er også en færdighedskort, der er dukket op til en undersøgelse / samtale, der er foretaget af kedlets direktør, og efter vellykket godkendelse er blevet udnævnt til inspektør.