Hvad er forskellen mellem en andragende andragende og en juridisk meddelelse?


Svar 1:

I enhver retssag skal en, der bevæger retten for at opnå fritagelse mod modstanderen, give besked om sit krav. Denne meddelelse findes gennem retten, hvor retten beordrer en sådan meddelelses tilstand. Dette er for at følge de grundlæggende principper, audi alterum patrem, hvilket betyder at høre begge sider (før de når en konklusion). Mens han giver besked, udsætter retten høringen til 4 uger afhængigt af omstændighederne i sagen. Inden for dette tidsrum skal andrageren bevise forkyndelsen.

Der er dog nogle presserende anliggender, hvor andrageren henvender sig til domstolen for uopsættelig hjælp. I sådanne tilfælde beder andrageren retten om omgående at give fritagelse uden at meddele den anden part som en foreløbig foranstaltning. Tag for eksempel dragt til påbud (kaldet ophold for forståelse af den almindelige offentlighed, skønt der er retlige forskelle mellem de to, lovligt set). Modstanderen af ​​andrageren har indgrebet andragerens ejendom ved at fortsætte med at nedbryde andragerens sammensatte mur. Sagsøger / andrager nærmer sig retten til påbud for at forhindre sagsøgte / respondent i at nedrivne den sammensatte væg, og førstnævnte kan ikke vente i 4 uger med opsigelsesvarsel. Han søger øjeblikkelig lettelse ved påbud. Afhængig af sagens fortjeneste kan retten tillade midlertidigt forfald, som normalt er gyldigt, indtil sagsøgte kommer ind. Midlertidigt påbud gives uden at høre sagsøgte på grund af den hastighed, som sagsøgeren har konstateret, kun hvis sagsøgte ikke har indgivet et advarsel.

Ved advarsel anmoder den tiltalte retten om, at der ikke træffes nogen ordre uden at give ham en mulighed for at blive hørt. I sådanne tilfælde er det nødvendigt for retten at give sagsøgte meddelelse på trods af den trang, som sagsøgeren har udtrykt.

Forbehold er underlagt afsnit 148A i Code of Civil Procedure (CPC). Enhver advarsel er gyldig i 90 dage fra den dato, den er indgivet for retten. Processen med advarsel er at opfylde princippet om, at domstolen skal høre begge parter i sagen, inden den afgiver nogen ordre.

Forbehold skal udfyldes i et bestemt format. Dette format adskiller sig fra andragendet.

Håb, jeg har gjort formålet med Caveat klart. Kom nu til andragendet. Andragende indgives til retten for enhver lettelse. Det kan være til at anmode domstolen om at inspicere dragtets ejendom, til at undersøge et vidne, til at henlægge et dekret, når det kaldes eksekverings andragende og så videre. En andragende kan indgives for at søge enhver lettelse fra retten.