Hvad er forskellen mellem en kristen og en baptist?


Svar 1:

En baptist er en type kristen.

Mest bemærkelsesværdigt mener baptister, at dåb kun er gyldigt for individer, der bekender den kristne tro (altså ingen barnedåb eller på anden måde tvangsdåb.), Og at dåb skal foregå ved fuldstændig nedsænkning i vand.

Baptister har også andre overbevisninger.

  • Hver persons individuelle ansvarlighed overfor Gud. Mennesker bedømmes som enkeltpersoner, og så er andre forhold irrelevante. For eksempel gør det at være medlem af en kirke ikke en kristen, og børn straffes ikke for deres forældres synder. Salve ved tro. Enkeltpersoner har kun brug for tro for at undgå fordømmelse. Bibelens eneste autoritet til korrekt tro og praksis. Dette er i modsætning til for eksempel romersk-katolikker, der mener, at pavenes ord og kirkens traditioner også er myndighedskilder. Lokale menigheders autonomi. Hver enkelt gruppe af baptister er uafhængig af enhver anden gruppe.

Svar 2:

På verdensplan er baptister en mindre sekt under den ”kristne” paraply, overvejende beliggende i USA (35 millioner). På verdensplan er de en meget fragmenteret gruppering.

De adskiller sig generelt fra de apostoliske og almindelige kirker (RCC, ROC, EOC, OOC osv.), CoE, lutherske og andre protestantiske eller reformerede grupperinger.

De accepterer generelt ikke Nicene Creed fra 381CE og foretrækker deres egne tilståelser, som der er forskellige. Nogle grupperinger afviser alle creedal formler.

Hvis fuld nedsænkning Dåb af professerende troende i deres doktriner er det, der definerer dem, så er JW'er, Christadelphians & INC i deres fold. Skønt de senere tre grupper ikke accepterer edbene fra Nicea og heller ikke andre "baptister", der muligvis holder på andre herekier såsom Enhed, Sabellianisme, Monarkisme, Marcellianisme osv. (Alle synspunkter officielt afvist i 3. eller 4. århundrede e.Kr. af mainstream kirker).

Liste over baptisterbetegnelser - Wikipedia

Historikere sporer den tidligste kirke mærket "Baptist" tilbage til 1609 i Amsterdam, Holland, med den engelske separatist John Smyth som sin præst.

Baptister - Wikipedia


Svar 3:

Jeg vil være uenig med et par af de personer, der besvarede spørgsmålet.

Baptister er en type protestantisk kristen. Baptisterne opstod i den engelske reformation formelt omkring 1610. Der er nogle baptister, der mener, at kirkesamfundet eksisterede i en eller anden form fra tidspunktet for den tidlige kirke i det, der kaldes "sporet af blod" teori. De var en søsterbetegnelse for Congregationalists, idet de holder fast ved en demokratisk form for kirkeregering. De adskiller sig generelt fra katolikker og andre protestantiske kirkesamfund som luthersere, metodister, anglikanere og presbyterianere, idet de afviser pedo-dåb til fordel for ungdom eller voksnes nedsænkning af dåb. Dette deler de med mange andre evangeliske kirker sammen med deres lave kirkeopfattelse af liturgi og før-årtusenskabssyn på Kristi genkomst.

De er ikke en mindre kristen gruppe. De er den største protestantiske gruppe i USA og er ekstremt store i andre dele af verden. Det er rigtigt, at de er meget fragmenterede, mens nogle er meget fundamentale, mens andre er på den liberale side. De fleste er moderate fundamentalister eller evangeliske, og der er en række kirkesamfund, der er døbende, men som ikke formelt identificerer sig som baptist.