Hvad er forskellen mellem en konceptuel ramme og et forskningsparadigme?


Svar 1:

Ved første rødme er der overhovedet ikke noget forhold.

En konceptuel ramme er egentlig bare navne på ting, inklusive forhold mellem ting. Disse relationer er måske empiriske og baseret på veletablerede måder at se på verden eller et felt og inkluderer især ”en slags” og ”en del af” såvel som ejerskabsrelationer og spatiotemporale forhold og årsagsforhold.

En forskningsramme kan muligvis ikke bygge på en bestemt konceptuel ramme eller navngivningssystem for målområdet eller applikationsområdet. Men når den først er etableret, vil den have en tendens til at navngive de træk og formodede årsagsforhold, der antages eller forudsiges. Imidlertid mere vigtigt end noget af det er de anvendte metoder, herunder eksperimentelle paradigmer, dataindsamlingskonventioner, statistiske tilgange, matematiske modeller, beregningsteknikker og forenkling af antagelser.

F.eks. Dyb læring ved hjælp af neurale netværk eller dybe neurale netværk, der er trænet med bestemte algoritmer, er (resp. Generelle og specifikke) forskningsparadigmer, der er agnostiske for ethvert måldomæne, anvendelsesområde eller konceptuel ramme. Det samme kan siges for statistiske metoder generelt og Bayesianske statistikker især.

På den anden side vil etablerede teorier, der er knyttet til specifikke navne, ofte have både en tilknyttet begrebsmæssig ramme, der hjælper med at forklare og videreudvikle teorien, såvel som et forskningsparadigme, der afgrænser, hvilke tilgange der er og ikke er acceptable for at fremme teorien. .