Hvad er forskellen mellem en tilsluttet graf og en cyklisk graf?


Svar 1:

Tilsluttet graf: En graf er tilsluttet, når der er en sti mellem hvert vertikale par. I en tilsluttet graf er der ingen u nåelige knudepunkter. En graf, der ikke er tilsluttet, kobles fra. En graf G siges at være afbrudt, hvis der findes to noder i G, således at ingen sti i G har disse noder som endepunkter. En graf med kun en toppunkt er forbundet. En kantfri graf med to eller flere hjørner er afbrudt.

Eksempel 1

I den følgende graf er det muligt at rejse fra et toppunkt til ethvert andet toppunkt. For eksempel kan man krydse fra toppunkt 'a' til toppunkt 'e' ved hjælp af stien 'ab-e'.

Cyklisk graf: I grafteori er en cyklusgrafik eller cirkulær graf en graf, der består af en enkelt cyklus, eller med andre ord et antal vertiketter, der er forbundet i en lukket kæde. Cyklusgrafen med n vertices kaldes Cn. Antallet af vertikater i Cn er lig med antallet af kanter, og hvert toppunkt har grad 2; det vil sige, hvert toppunkt har nøjagtigt to kanter, der er sammenfaldende med det.