Hvad er forskellen mellem modstand og induktor?


Svar 1:

Modstand er tendensen til at modstå strømmen. Der er lille forskel mellem værdien af ​​modstand, om der bruges en vekselstrøm med jævnstrøm. Det har ingen fasevinkel eller reaktive komponenter.

En induktor modstår en ændrende strøm, når der anvendes en ændrende strømkilde. Det har en komponent af resistens og en komponent af induktiv reaktans. Det får strømmen til at halde spændingen efter fasevinklen. Forklaringerne bruger normalt sinusformet bølge AC til at vise det. Den enkle måde at overveje en induktor er at den passerer DC men blokerer vekselstrøm i et kredsløb.


Svar 2:

En modstand fra en modstandsværdi ændres ikke med frekvens.

Modstanden fra en induktor kaldes impedans & ændringer med frekvens.

En induktor, der er syg, har en lav impedans ved lav frekvens og en stigende impedans, når frekvensen stiger, hvorimod en modstandsværdi forbliver konstant.


Svar 3:

modstand er konstant og uafhængig af frekvens. Spændingen og strømmen forbliver i fase i en modstand.

Induktans og kapacitans har ikke modstand. De har hvad der kaldes reaktans og impedans, og det ændrer sig med frekvens.

I tilfælde af en induktor er impedansen 2 pi F (frekvens) L

Dens hyppighed afhængig