Hvad er forskellen mellem GPF og den nationale pensionsordning eller NPS?


Svar 1:

Gpf er en generel fortrolighedsfond, der opretholdes som ccs (gpf) regler 1964, et månedligt bidrag med en fast procentdel trækkes fra løn gennem playbill. Lån osv. Har ret, og det bærer en fast procentdel af renter, som er erklæret af indiens regering for sine ansatte. NPS er en pensionsordning, hvor der ikke udbetales et engangsbeløb ved pensionering eller død.


Svar 2:

GPF, EPF og VPF er en formidlingsfond for lønmodtagere, og den indbetales månedligt derfra. PPF er en offentlig providentfond, der kan vælges for enhver bosiddende person i Indien.

GPF er fortrolighedsfond for ansatte i den offentlige sektor og regeringer. De kan ikke vælge EPF.

EPF er en formiddelfond for ansatte i den private sektor.

VPF er en frivillig providentfond, der overstiger EPF-normer. Dette vælges af en medarbejder på egen villighed.

NPS er en pensionsordning for enhver enkeltpersoner, der kan vælge ordningen. NPS er en ramme for at flytte Indien som det amerikanske pensionssystem til udvidelse af pensionstegningsfællesskabet.